از دکتر بپرسید

ماندن ادرار در مثانه بعد از تخلیهادرار ۲۵ میباشد - پرسش ۲۳۴۴۲

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی