از دکتر بپرسید

خیلی کوچک هستش .بیرون حالت تناسبی واسه درمان چه کار کنم خوب بشه هیچ مشکلی ندارم نه درد خارش یا خون یا هر چیزی دیگر .از شوهرم گرفتم مال اون داشت الان همش خوب شده .با یک قطره دست ساز دکتر براش نوشته میزد روش .من چه کار کنم ممنون - پرسش ۱۹۵۹۳

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی