دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

پاپول یا زیگیل - پرسش ۱۶۱۸۰