از دکتر بپرسید

کلیه - پرسش ۱۶۴۳۰

  • تصویر کاربر امیرمحمد شنبه ۲۸ فروردین ۰( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۶ کلیه
    سلام پسرم ۹/۵دارم بردم سونوابعادکلیه راست ۳۱×۸۷م. م وکلیه سمت چپ ۴۲×٨٣م. م وهیدرونفرزخفیف درکلیه راست قطراندام قدامی خلفی لگنچه ۷/۵م. م میباشد ومثانه داراای ضخامت جداری ۴م. م مختصرافزایش یافته خواهش میکنم راهنمایی کنید
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور شنبه ۲۸ فروردین ۰( ۱ ماه پیش)

      به فلوشیپهای فوق تخصصی ارولوژی اطفال مراجعه کنید 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی