از دکتر بپرسید

مثانه عصبی - پرسش ۱۶۳۲۲

  • تصویر کاربر فرشته جمعه ۲۰ فروردین ۰( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۰ مثانه
    من چن ساله مشکل مثانه عصبی دارم وتازه فهمیدم مشکلم اینه وقرص اکسی بوتنین مصرف میکنم ولی دچارسرگیجه وخواب الودگی میشم چیکارکتم داروی دیگه ای هس واس درمانش؟
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۲۰ فروردین ۰( ۱ ماه پیش)

      قرص VSOL پنج میلی شبی یکعدد 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی