دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

تک کلیه کلیه سمت چپ ندارد کلیه سمت راست تنگی حالب داشته یک سال پیش عمل کرده دوماه پیش هم عمل پی سی ان وتیوال برای سنگ کلیه وحااب - پرسش ۱۵۲۷۳

  • تصویر کاربر احسانی چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۸ کلیه
    ببخشید آقای دکتر من تک کلیه هستم کلیه سمت راستم دوماه پیش سنگ داخل حالبم گیرکرددوروزادرارنکردم،عمل شدم تیوال با پی سی ان سنگام دراوردن برام دوهفته دبل جی گذاشتن باز کلیه ام درد میکرد رفتم دکتراسکن نوشت،ببخشید آقای دکترداخل اسکن درمورددهانه حالبم چیزی نوشته میتونیداسکن نگاه کنید ببینید خوبه یا مشکلی دارم ممنون
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور چهارشنبه ۸ بهمن ۹۹( ۱ ماه پیش)

      مهم نیست