از دکتر بپرسید

مدتی است دردهای مقطعی در ناحیه زیر شکم احساس میکنم که یا به سمت کشاله ویا درناحیه مقعد کشیده میشوند اخیرا هم در بیضه سمت چپ و ادامه التم بروز کرد حتی یکوقتهایی هم درمسیر دفع سنگ از مثانه احساس درد مقطعی نه دایمی دارم و در کلاهک التم احساس سوزش دارم سنوگر - پرسش ۲۰۶۶۴

  • تصویر کاربر حسین یکشنبه ۱۲ دی ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۸ بیضه
    لطفا بفرمایید علت چه میتواند باشد و باید چه کنم متشکرم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۱۲ دی ۰( ۳ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگویینال دو طرف از جهت فتق انجام بدین

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی