دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

تورم بیضه بعد از عمل واری کسل - پرسش ۱۵۷۹۳