دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

بزرگ شدن بیضه سمت راست - پرسش ۱۶۲۵۷

  • تصویر کاربر اسکندر جمعه ۱۳ فروردین ۰( ۲ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۵ بیضه
    یک مدت بغل بیضه ام زیاد خارش میکرد ضما فکر کنم بیما ری همورویید هم داشته باشم ظاهرا بیضه سمت راستم بزرگ شده درد ندارد چکار کنم
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۱۳ فروردین ۰( ۲ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگویینال دو طرف از جهت فتق انجام بدین