از دکتر بپرسید

من پروستاتم بزرگ هست و عفونت داره رفتم دکتر برام قرص آولوسین وتاوانکس تجویز کرده استفاده کنم یانه - پرسش ۲۳۳۸۷

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی