دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد کلیه بر اثر ضربه - پرسش ۱۵۵۵۱