دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

جوش آلت تناسلی - پرسش ۱۶۲۱۷