از دکتر بپرسید

کلیه درد - پرسش ۱۷۲۴۰

  • تصویر کاربر فائزه شنبه ۱۲ تیر ۰( ۳ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۶ کلیه
    اقای دکتر مامانم یه چند روزیه کلیه چپش درد میکنه و عفونت مثانه داره مثانش هم خیلی درد میکنه برای درمانش باید چه کار
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور شنبه ۱۲ تیر ۰( ۳ هفته پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری انجام بدین و آزمایش ادرار و کشت ادرار 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی