دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

پروستات - پرسش ۱۵۷۷۲

  • تصویر کاربر مجتبی یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۲۲ پروستات
    سلام دردالت .دردازبیضه تامقعد ..دردلگن. دردکمر همگی دربعضی مواقع وترشح مایع سفید خیلی کم چند روزی یکبار ازالت
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور یکشنبه ۱۰ اسفند ۹۹( ۱ ماه پیش)

      سونوگرافی شکم و لگن و تعیین حجم باقیمانده ادراری و پروستات و بیضه ها و اسکروتوم و کانال اینگویینال دو طرف از جهت فتق انجام بدین ‌ آزمایش ادرار و کشت ادرار