از دکتر بپرسید

ایا این ها زیگیل تناسلی هستن یا مروارید - پرسش ۲۳۴۳۲

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی