از دکتر بپرسید

دونه های سفید و التهاب - پرسش ۲۳۲۹۵

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی