از دکتر بپرسید

ازو اسپرمی - پرسش ۲۰۲۲۶

  • تصویر کاربر کریم جمعه ۳ دی ۰( ۴ هفته پیش) تعداد بازدید: ۱۳ بیضه
    سلام من رفتم ازمایش اسپرم دادم ک اسپرمم صفر بود بعد دوباره گفتن ک برو ازمایش خون بده ببینیم مشکل از مغزت نیس شاید مغزت خوب دستور نمیده رفتم ازمایش دادم کفتن ن مغزت خوبه خوب فرمان میده دکتر میگفت دارو مصرف کن بعد ی ماه بیا دوباره ازمایش بده ببینم با دارو قابل درمانه یا نه من سوالی ک داشتم میخواستم بدونم ایا تا ب حال ازو اسپرمی با دارو درمان شده یا نه . بعدشم میخواستم بدونم ک ازو اسپرمی انسدادی بهتر درمان میشه . یا ازو اسپرمی غیر انسدادی .
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۳ دی ۰( ۴ هفته پیش)

      با دارو درمان نمیشه - هر دو تاشون داستان داره 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی