از دکتر بپرسید

توده - پرسش ۱۹۲۰۹

  • تصویر کاربر محمد شنبه ۱۷ مهر ۰( ۱ هفته پیش) تعداد بازدید: ۷ بیضه
    در هر بیضه من یک چیز گرد است و هر دو بیضه گردی اش هم اندازه هستند ایا این موضوع ربطی به توده یا سرطان داردمن هیچ علاعمی جز این ندارم .
    1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور شنبه ۱۷ مهر ۰( ۱ هفته پیش)

      سونوگرافی بکن 

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی