از دکتر بپرسید

هیدرونفروز خفیف در هر دو کلیه با ارجحیت در طرف راست بدون اتساع حالب در حالت مثانه - پرسش ۲۳۲۳۲

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

مشاوره تلفنی با دکتر اورولوژی  صفحه اصلی