از دکتر بپرسید

عمل جراحی مناسب این نوع پروستات با توجه به نتیجه نمونه برداری ارسالی - پرسش ۲۳۵۵۷

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی