دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

درد در پهلوو ناحیه بالای مثانه وزیر شکم تیر کشیدن وگلو درد دن - پرسش ۱۵۵۷۹