از دکتر بپرسید

کلیه - پرسش ۱۷۴۳۳

 • تصویر کاربر مسعود سه شنبه ۲۲ تیر ۰( ۱ هفته پیش) تعداد بازدید: ۶ کلیه
  سیستم پیلوکالیسیل کلیه چپ فولنس واضح نشان میدهد
  کانون اکوژن ۲میلی پراکنده در دوکلیه
  کیست کورتیکال۱۱/۷درکالیس میانی کلیه چپ
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور سه شنبه ۲۲ تیر ۰( ۱ هفته پیش)

   سی تی اسکن شکم و لگن اسپیرال بدون تزریق با کاتهای ظریف ۲-۳ میلی متری انجام بدین

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی