از دکتر بپرسید

یک ساله چندتا دونه سیاه رنگ روی بیضه و آلت زده. اینا زگیله - پرسش ۱۶۴۹۷

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی