دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

زگیل معقدی - پرسش ۱۵۵۶۰