از دکتر بپرسید

بیضه ها - پرسش ۲۳۲۷۰

برای مشاهده پرسش های شایع دیگر بیماران بر روی سوالات شایع را کلیک کنید.

سوال بپرسید  مشاوره تلفنی  صفحه اصلی