دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی
مرور برچسب

علت هیدرونفروز کلیه

از هیدرونفروز کلیه بترسید!

هیدرونفروز کلیه وضعیتی است که سیستم جمع آوری ادرار از کلیه افزایش حجم پیدا می کند. در این مقاله به بررسی کامل هیدرونفروز کلیه پرداخته ایم.هیدرونفروز کلیه چیست؟هیدرونفروز کلیه وضعیتی است که سیستم جمع آوری ادرار از کلیه اتساع می…