مرور برچسب

درمان کیست کلیه با دارو

برای بیماری کلیه پلی کیستیک بالغین ADPKD، دارو در دنیا وجود دارد اما متاسفانه در ایران نیست و هزینه مصرف ماهانه آن دارو برای ایرانیان، حدود ۱۰۰ میلیون تومان خواهد شد.

آیا کیست کلیه درمان دارد؟

کلیه ها دو اندام لوبیایی شکل هستند که در پشت احشای شکمی و زیر قفسه ی سینه قرار دارند. قبل از اینکه مواد زائد از طریق ادرار کردن از بدن خارج شوند، کلیه ها خون را از مواد زائد تصفیه می کنند. در این نوشتار به بررسی کیست کلیه می پردازیم.کلیه ها…