دکتر ولی پور
متخصص و فوق تخصص اورولوژی

از دکتر بپرسید

وجود پوسته های سفید و لخته ی خون در ادرار - پرسش ۱۵۸۵۸

 • تصویر کاربر قربانی جمعه ۱۵ اسفند ۹۹( ۱ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۹ مثانه
  آقایی ۶۳ساله باسابقه ی تومور بدخیم مثانه در یک سال گذشته که تحت درمان سیستوسکوپی و کمورادیوتراپی قرار گرفته ام،اواخر شهریور۹۹درمان به پایان رسید
  دریکی دوماه اخیر حدود ۳بار پوسته های سفید و کمی خون درادرار مشاهده کردم
  از ۴روز پیش وبعداز مصرف لبو بطورمداوم خون و پوسته درادرار میدیدم ودیروز لخته ی خون هم مشاهده شد که بامصرف بیشتر مایعات رنگ ادرار روشن میشود
  درد وسوزش وتکرر ادرار ندارم
  1. تصویر کاربر دکتر رضا ولی پور جمعه ۱۵ اسفند ۹۹( ۱ ماه پیش)

   نیاز به سیستوسکوپی و بیوپسی و سیتولوژی ادراری در سه نوبت هست